Здравни осигуровки

Проверка на здравните осигуровки по ЕГН в НАП и НОИ

Здравно осигурителната система в държавите в преход

Терминът "в преход", често се използва в националните икономики на държавите от бившите комунистически държави, които все още са въвлечени в един дълъг процес на преустройство. Те се определят като държави в преход от централно планирана към пазарна икономика. Комунистическият светоглед и тоталитарният режим се заместват с демократични структури. Този процес най-явно проличава в държавите от Централна и Източна Европа и тези, формирани след разпадането на СССР.

Здравно осигурителната система в държавите в преход е предмет на големи реформи. В миналото системата е била изцяло управлявана от държавни фабрики. Пазарният дял на здравно осигуряване в тези държави претърпя бързо и дори мигновено развитие. Здравно осигурителната система e цялостно преструктуриранa според здравно-осигурителните програми. Производството на медикаменти и доставка са до голяма степен приватизирани, с добавъчните промени в реимбурсираните програми. Голяма част от държавите от Централна и Източна Европа постигнаха напредък в прехода към демократична общност и пазарна икономика. Много от тези държави, които инициираха реформи в здравното осигуряване отделиха финансовите и здравните услуги от попечителството на държавата. В същото време, макроикономиката принуди правителствата да реализират дерегулация, включително и по отношение на здравната защита и фармацефтичната индустрия като цяло.

Здравно осигурителната система в държавите от Централна и Източна Европа

Преди 1989, фармацефтичните нужди в държавите от Централна и Източна Европа бяха обезщетявани от местни компании, собственост на държавата. Тези компании също експортираха продукция на пазара на бившия СССР. Употребата на медикаменти бе определена в граници, тясно свързани с здравно осигурителната система. С прехода, разпространението на медикаменти чрез търговците на едро и аптеките бе широко приватизирана. Част от производствените компании в някои държави все още са държавна собственост. Многонационалните компании притежават нарастващ пазарен дял. Разходите за медикаменти бързо се увеличават и като цена, и като процент от здравните осигуровки.

Здравно осигурителната система в Новите Независими Държави.

Най-големите промени в дистрибуцията на фармацевтични медикаменти в почти всяка от откъсналите се от СССР Нови Независими Държави бяха учредяване на пазарно-ориентирана система за дистрибуция на лекарствата и систематизирането на бюджета за здравно осигуряване. Има много разграничения между 12-те Нови Независими Държави в големината, демографски и икономически показатели, и фактор човешко развитие. Фармацевтичния пазар на тези държави, обаче, наследява обща система за доставяне и финансиране, медицинско образование и социална среда. Новите отличия между държавите са в следствие преструктурирането на сектора и методите на разплащане и ценообразуване.

Здравно осигурителните системи в държавите в преход са различни, по отношение на техните нива на прогрес, както икономически, така и в сферата на здравните осигуровки. Погледнато по-общо, тези държави застават по средата – между развитите западни държави и развиващия се свят. Някои държави имат възможностите и капацитета, необходим за постигане на западните стандарти в един относително близък период от време, на други държави, обаче, им предстои да извървят по-дълъг път.

© Здравни осигуровки 2012

Проверка на здравните осигуровки по ЕГН в НАП и НОИ

Бесплатный хостинг uCoz