Здравни осигуровки

Проверка на здравните осигуровки по ЕГН в НАП и НОИ

Сайтове за проверка на здравни осигуровки

Как да направим проверка на здравни осигуровки?

Посредством линка от лявата Ви страна "Проверка на здравни осигуровки" сега е възможно да направите проверка на здравни осигуровки от сайта на НАП. Също така да проверите, като въведете ЕГН (единен граждански номер), дали сте платили всички здравни вноски или пък имате нeплатени здравни осигуровки. Прочетете информацията на сайта и следвайте инструкциите за проверка.

Полезна информация за здравните осигуровки

Безработните задължително ли е да плащат здравни осигуровки?

Безработните, а също така и тези от вас, които се самоосигуряват, са задължени да заплащат здравни осигуровки. Към момента за 2012 година здравно осигурителните вноски са 16.80лв. на месец.

Каква съма трябва да се вниса за здравни осигуровки?

Стоиността, която трябва да внасяте за здравни осигуровки в НАП (Националната агенция по приходите), се базира на работната заплата. Тази сума се начислява като процент от заплатата, които получавате. В момента процентът за здравно осигуряване, който се удържа от заплатата Ви е 8%. 4.8% от тези 8% ги внася вашият работодател. 3.2% са за ваша сметка.

Здравни осигуровки за студенти

Задължени ли са студентите да плащат здравни осигуровки?

Студентите също са задължени да плащат здравни осигуровки. Ако се обучавате в редовна форма, здравните осигуровки се заплащат от съответния университет, ако сте подали молба в учебен отдел. Студентите, обаче, които се обучават в задочна форма на обучение, би следвало да си заплащат свойте здравни осигуровки сами.

 

Как да направим проверка на свойте здравни осигуровки?

© Здравни осигуровки 2012

Проверка на здравните осигуровки по ЕГН в НАП и НОИ

Бесплатный хостинг uCoz