Здравни осигуровки

Проверка на здравните осигуровки по ЕГН в НАП и НОИ

Фондовете в пенсионното осигуряване

Динамичното развитие на пенсионните фондове в България, бързото натрупване на средства в тях и интересите на социално и здравно осигурените от друга, са предпоставките за появата на нова реформа в дейността на тези институционални инвеститори – въвеждането на фондовата система. Целта на това нововъведение е да се въведе свобода на избора между различни инвестиционни набори. По този начин социално и здравно осигурените ще могат да избират парите им да се инвестират в средства с различна степен на риск. Появата на мултифондовете ще даде тласък в развитието на пенсионно-осигурителната система в България, като ще стимулира развитието най-вече на доброволното пенсионно осигуряване или това е третия стълб на пенсионната система.

Мултифондовете се разновидност на пенсионното осигуряване. Тяхното въвеждане дава по-голяма свобода на избор на плащащите социални и здравни осигуровки. Към моментa хората, които решат да заплащат социални и здравни осигуровки в доброволен пенсионен фонд нямат начин сами да предпочетат конкретен набор от активи, които най-правилно да отговарят на техните изисквания. Именно за това мултифондовете въвеждат набор от сегменти с рисков, умерен и инвестиционен набор набор от активи. Така, всеки който заплаща здравни и социални осигуровки, в зависимост от своята възраст и предпочитание, ще има способ да избере конкретен набор от активи, в които да инвестира. Така на пример един по-възрастен човек може да избере мултифонд, който инвестира в държавни ценни книжа (ДЦК). При по-младите хора, положението е обратно – те имат малко средства, не се интересуват толкова много от ликвидност, а по-скоро от доходност. В този конкретен случай, за тях е по-подходящо да се насочат към по-рисковия дял от пазара.

Пенсионното осигуряване една дългосрочна по своя характер инвестиция. От това следва, че вложенията в ниско-доходни вложения не са съвсем целесъобразни. Има и други типове финансови приоми (например акциите), които са далеч по-рентабилни в дългосрочна перспектива. В краткосрочен план те се отличават с голяма колебливост, затова и не са удобени за хора в пред-пенсионна възраст.

Фондова система за първи път се въвежда в Чили (2002г.). Чилийската система предоставя 5 фонда, от които да избират плащащите социални и здравни осигуровки. През 2004г. мултифондове се въвеждат и в Мексико. Първоначално заплащащите осигуровки могат да се възползват от избор между два фонда, които имат ограничение в инвестициите в акции до 15%. От 2007 година способите за избор се увеличават, а осигурените имат избор от пет разлини фонда с разграничена структура. Ограничението за инвестиции нараства до 30%. През 2005г. фондовата система е въведена и в Словакия. През 2006г. и в Перу са въведени мултифондове, а социално и здравно осигурените лица могат да избират измежду 3 фонда: "балансиран", "агресивен" и "консервативен".

Въвеждането на мултифондовете стимулира развитието на доброволното пенсионно осигуряване. Динамичното развитие е от съществено значение за успеха на цялостната пенсионна система. Мултифондовете възникват от необходимостта за повече алтернативи в пенсионното осигуряване и имат различни предпочитания за риск.

Как да бъдат разграничени фондовете в пенсионното осигуряване?

Фондовете в пенсионното осигуряване могат да бъдат разграничени в зависимост от дяла от активи, които се инвестират в акции. По дяла от активи фондовете биват разделени на 5. Първият фонд притежава 0% акции, вторият 5% - 20%, третият 15% - 40%, четвъртият 25% - 60%, а петият фонд може да притежава дял от активи с вариращ доход в рамките от 40% до 80%. Петият фонд трябва да има повече средства с вариращ доход, отколкото четвъртият; четвъртият трябва да има повече акции от третия и т.н. По този начин се осигурява, на отделните фондове да бъдат организирани така, че да няма дублиране между тях.

Как да бъдат разпределени социално и здравно осигурените в различните фондове?

Социално и здравно осигурените в различните фондове трябва да бъдат разпределени по техен избор. Хората, които не направят сами избор следва да бъдат разпределени: за хората под 35 години - в четвъртия тип фонд; тези между 35 - 55 години – в третия; тези над 56 години за мъжете и над 51 години за жените – във втория. По стандарт е заложено и ограничение, с което не се дава способ на хората над 55 да изберат най-високорисковия фонд.

Пенсионните фондове в България са в чувствителен подем през последните години, а управляваните активи нарастнаха многократно. Капиталовия дял у нас също се развива с добри перспективи. Третия стълб в пенсионното осигуряване дава способ за избор на внасящите социални и здравни осигуровки. Рисковете, които крие тази фондова система, произтичат от недостатъчното внимание от страна на социално и здравно осигурените по отношение на риска, който неизбежно съществува на капиталовите пазари. Ако реформата бъде въведена в прявилния момент, това води до подсилване на капиталовите пазари, цените на средствате с променлив доход тръгват нагоре, а това привлича все повече хора към по-високорисковите сегменти на пазара.

© Здравни осигуровки 2012

Проверка на здравните осигуровки по ЕГН в НАП и НОИ

Бесплатный хостинг uCoz